Positieve Gezondheid

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een brede kijk op gezondheid, die bijdraagt aan het vermogen om met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in je leven om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Spinnenweb

Om inzicht te krijgen en bespreekbaar te maken hoe het echt met iemand gaat heeft het Institute for Positive Health (iPH) een gesprektstool ontwikkeld, het spinnenweb.

In het spinnenweb komen 6 dimensies ter sprake:

  1. Lichaamsfuncties
  2. Mentaal welbevinden
  3. Zingeving
  4. Kwaliteit van leven
  5. Meedoen
  6. Dagelijks functioneren
spinnenweb positieve gezondheid

Door het invullen van het spinnenweb ontdek je wat op dit moment belangrijk voor je is, wat je bezig houdt. Misschien kom je er ook wel achter dat je iets zou willen veranderen en durf je kleine, haalbare stappen te zetten om je gezondheid en welzijn te verbeteren.

Wil je weten hoe jouw Positieve Gezondheid is?

Doe dan de test bij de website MijnPositieveGezondheid.