Vergoeding

Veel zorgverzekeraars geven een vergoeding voor de begeleiding door een gewichtsconsulent uit de aanvullende verzekering, zonder eigen risico. Bekijk hiervoor de voorwaarden van je verzekeringspolis.

Bekijk hier het actuele overzicht van vergoedingen door zorgverzekeraars.

Waarom een BGN-gewichtsconsulent?

Iedere BGN-gewichtsconsulent moet aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden voldoen.

Een BGN-gewichtsconsulent:
• is in het bezit van een geldig diploma gewichtsconsulent van één van de geaccrediteerde opleidingen;
• volgt regelmatig bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied;
• begeleidt cliënten volgens het BGN-behandelprotocol;
• volgt bij een geschil de BGN-klachtenprocedure;
• verkoopt géén maaltijdvervangers of afslankproducten.

Voor begeleiding bij het afvallen door een gewichtsconsulent heb je geen doorverwijzing nodig van de huisarts.

Cliënten die om medische redenen voeding nodig hebben die aan specifieke eisen moet voldoen, worden niet door de BGN-gewichtsconsulent begeleid.

De beroepsnaam gewichtsconsulent is geen beschermde titel. Dat betekent dat iedereen die dat wil, zich gewichtsconsulent mag noemen.

Ik ben aangesloten bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) en heb een erkend diploma volgens de nieuwe eisen die de BGN stelt.